11 มิถุนายน 2562 ลิงตายพุ่ง 200 ตัว เซ่นคลื่นความร้อนอินเดีย แย่งชิงน้ำแห้งเหือด

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_2604697

สภาพอากาศจากคลื่นความร้อน อุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียส ทำให้ลิงมากกว่า 200 ตัว ต้องขาดน้ำตาย ที่รัฐมัธยประเทศ ตอนกลางของประเทศอินเดีย เจ้าหน้าที่ป่าไม้เชื่อว่าฝูงลิงในป่าต่างต่อสู้กันเอง เพื่อแย่งชิงและกีดกันแหล่งน้ำในป่าที่กำลังเหือดแห้งลง ถือเป็นปรากฏการณ์หายากและแปลกมาก เนื่องจากปกติแล้วลิงจะไม่มีความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าว สอดคล้องกับคำพูดชาวบ้านที่เห็นฝูงลิงใหญ่กว่าไล่ฝูงลิงเล็กกว่าที่พยายามตักน้ำดื่มใกล้ทางน้ำ ด้วยเหตุนี้ฝูงลิงเล็กกว่าจึงต้องอยู่ภายในถ้ำขณะที่อากาศก็มีอุณหภูมิสูงขึ้น อย่างไรก็ตามผลการชันสูตรซากลิงพบว่าลิงบางส่วนตายเพราะอวัยวะล้มเหลวจากโรคลมแดด หรือฮีสโตรกด้วย ทั้งนี้อากาศร้อนจัดอย่างรุนแรงยังคร่าชีวิตคนอินเดียทั่วประเทศแล้วอย่างน้อย 17 ราย ทำให้เกษตรกรถูกจำกัดการเข้าถึงแหล่งน้ำสำคัญเพื่อรดน้ำพืชและเลี้ยงปศุสัตว์ด้วย